Unieważnienie kredytu frankowego – co warto wiedzieć?


Finanse i bankowość to tematy, które od lat budzą ogromne zainteresowanie wśród Polaków. Szczególnie ważne stają się dla nas kwestie związane z kredytami, które w wielu przypadkach są niezbędne, by móc sfinansować wymarzone mieszkanie czy dom. Jednym z rodzajów kredytów, które cieszyły się dużą popularnością w Polsce, były tzw. kredyty frankowe.

Kredyt frankowy to taki, w którym walutą kredytu jest frank szwajcarski, a nie złotówki. Dla wielu osób był to atrakcyjny sposób na sfinansowanie zakupu nieruchomości, ponieważ w momencie zaciągania kredytu kurs franka był bardzo korzystny dla naszej waluty. Niestety, w miarę upływu lat sytuacja na rynku walutowym uległa zmianie, a kurs franka zaczął rosnąć w stosunku do złotówki. W efekcie wiele osób, które zaciągnęły kredyt frankowy, zostało zmuszonych do spłacania coraz wyższych rat.

W obliczu takiej sytuacji wielu kredytobiorców zaczęło szukać sposobu na uwolnienie się od ciężaru kredytu frankowego. Jednym z nich jest unieważnienie takiego kredytu. Czy jest to jednak możliwe i co trzeba zrobić, by tak się stało?

Unieważnienie kredytu frankowego to proces, którego celem jest uznanie umowy kredytowej za nieważną. Może ono dotyczyć całego kredytu lub jego części, np. spreadu, czyli marży, na jakiej został udzielony kredyt. Unieważnienie kredytu frankowego jest możliwe, jeśli zostaną spełnione określone warunki.

Po pierwsze, kredytobiorca musi wykazać, że umowa kredytowa została zawarta w warunkach niedozwolonych. Co to oznacza w praktyce? Jeśli bank lub inna instytucja finansowa udzielająca kredytu nie poinformowała kredytobiorcy o wszystkich istotnych kwestiach związanych z kredytem, takich jak np. wysokość spreadu czy oprocentowania, umowa może zostać uznana za niedozwoloną. W takim przypadku unieważnienie kredytu frankowego jest możliwe.

Po drugie, kredytobiorca może wystąpić o unieważnienie kredytu frankowego, jeśli zostanie wykazane, że umowa została zawarta w sposób nieuczciwy. Jeśli bank lub inna instytucja finansowa udzielająca kredytu celowo wprowadziła kredytobiorcę w błąd, np. przez podawanie nieprawdziwych informacji dotyczących kredytu, unieważnienie kredytu frankowego również jest możliwe.

Unieważnienie kredytu frankowego nie jest jednak takie proste, jak mogłoby się wydawać. Aby uzyskać taki efekt, należy wystąpić z odpowiednim pozwem do sądu i udowodnić, że zostały spełnione wyżej wymienione warunki. Warto pamiętać, że unieważnienie kredytu frankowego nie oznacza automatycznego zwolnienia z obowiązku spłaty kredytu. Kredytobiorca musi liczyć się z tym, że sąd może orzec o konieczności spłaty kredytu według nowych, uzasadnionych warunków.

Mimo to unieważnienie kredytu frankowego jest dla wielu kredytobiorców szansą na odciążenie się finansowo i uwolnienie się od ciężaru zadłużenia. Dlatego też wielu z nich decyduje się na podjęcie takiej drogi. Warto jednak pamiętać, że unieważnienie kredytu frankowego to proces długotrwały i skomplikowany, dlatego też warto skorzystać z pomocy specjalisty, takiego jak np. adwokat lub radca prawny, który pomoże przygotować odpowiednie dokumenty i reprezentować naszą sprawę przed sądem.

Oprócz unieważnienia kredytu frankowego istnieją również inne sposoby na radzenie sobie z trudną sytuacją finansową, w jakiej znaleźli się wielu kredytobiorców. Jednym z nich jest np. restrukturyzacja kredytu, polegająca na zmianie warunków spłaty kredytu tak, by były one dla nas bardziej korzystne. Może to obejmować m.in. wydłużenie okresu spłaty kredytu lub obniżenie wysokości rat.

Warto pamiętać, że istnieją również instytucje, które oferują pomoc w spłacie zadłużenia, takie jak np. kancelarie windykacyjne czy fundusze pożyczkowe. Warto zapoznać się z ich ofertami i rozważyć, czy taka forma wsparcia byłaby dla nas odpowiednia.

Podsumowując, unieważnienie kredytu frankowego to jedno z rozwiązań, jakie mogą przysługiwać osobom zadłużonym w takim kredycie. Aby skorzystać z tej możliwości, należy jednak spełnić określone warunki i przejść przez długi i skomplikowany proces sądowy. Dlatego też warto rozważyć również inne sposoby radzenia sobie z trudną sytuacją finansową oraz skorzystać z pomocy specjalisty, by mieć pewność, że podjęte przez nas kroki są najlepsze dla naszej sytuacji.

Kredyty frankowe kancelaria Szczecin