BHP w firmie


Kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy należy traktować niezwykle poważnie w każdym przedsiębiorstwie. Zazwyczaj w firmie jest wyznaczona jedna osoba, która jest odpowiedzialna za BHP. Kiedy zdarzy się wypadek, taka osoba musi sporządzić potrzebną dokumentację. Pracodawca powinien zrobić wszystko co w jego mocy, by zatrudnieni ludzie mogli pracować bezpiecznie. Chodzi tutaj między innymi o przeszkolenie personelu w zakresie obsługi maszyn. Od razu po zatrudnieniu pracownik powinien przejść szkolenie stanowiskowe na swoim stanowisku pracy. Takie szkolenie powinna przeprowadzić wyznaczona osoba, która ma do tego odpowiednie kompetencje. Bardzo ważne jest też w cykliczne odnawianie tych szkoleń. Na przykład szkolenie dla pracownika biurowego jest ważne około 5 lat.

Każdy pracownik powinien stawiać się do pracy zdrowy i w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Inaczej może to zagrażać bezpieczeństwu innych ludzi. Niektóre zawody są szczególnie niebezpieczne. Chodzi tutaj między innymi o zawód kierowcy albo górnika, a także wszystkie stanowiska, w których trzeba pracować na wysokości. BHP w firmie to niezwykle odpowiedzialny obszar działań. Jeżeli pracodawca nie respektuje przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, naraża siebie na poważne konsekwencje prawne. Są to między innymi kary finansowe. Może dojść nawet do pozbawienia wolności, jeśli zaniedbania są rażące i zdarzy się wypadek. Nie wolno dopuszczać nikogo do pracy bez badań lekarskich i bez szkolenia stanowiskowego bezpieczeństwa i higieny pracy. Ludzie są coraz bardziej świadomi tego, jak ważne są kwestie związane z BHP w każdym przedsiębiorstwie. Kierunki związane z BHP można studiować na uczelniach wyższych, istnieje też taki kierunek w szkole policealnej. Warto wybrać odpowiednią szkołę, aby była ona dopasowana do potrzeb konkretnego ucznia lub studenta. Te kierunki na pewno są przyszłościowe, ponieważ bezpieczeństwo jest teraz w cenie. Warto zatem zadbać o siebie i innych ludzi w miejscu pracy. To dobry nawyk.

BHP Sosnowiec